/ 1 نظر / 32 بازدید
...

سگزآباد شهری تات زبان نه فارس زبان مطالعت ضعیفه