سگزآباد

شهری تاریخی با گویشی کاملا فارسی بدور از دخالت زبانهای دیگر

آبان 91
8 پست